Juhász István Petőfi Sándorról szóló könyvei

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI


1. A nemzeti érték megnevezése:
Juhász István Petőfi Sándorról szóló könyvei

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Kiskunfélegyházi Értéktár

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Juhász István tanár Kiskunfélegyházán született 1940. november 13-án, apai és anyai ágon egyaránt városalapító ősök leszármazottjaként. A tanítóképző gyakorlója és a Szent János téri általános iskola után a Petőfi Sándor Gimnáziumban tanult tovább. Az irodalomtudós Mezősi Károlynak és Illésy Istvánnak, a város irodalmi életét szervező szuggesztív egyéniségű magyartanárnak meghatározó szerepe volt abban, hogy az 1960-ban érettségiző diák magyar-történelem szakos bölcsész lett a szegedi József Attila Tudományegyetemen.

1965-ben, a tanári diploma megszerzése után a dunapataji gimnáziumban tanított 1968-ig, amikor hazaköltözött Kiskunfélegyházára. Az első év, amelyet a Nagyszőlő Úti Külső Iskolában töltött, az azóta lebontott Kossuth iskola volt a következő munkahelye, innen került 1971-ben a Móra Ferenc Gimnáziumba, s vált maga is a nagy múltú intézmény legendás hírű tanárává. 2002-es nyugdíjba vonulásával sem szűnt meg kapcsolata a diákjaival, évekig tanított még az iskolában óraadóként.

Az élet a rendszerváltás körül adott lehetőséget számára, hogy ezt a meggyőződését a katedrán túl is állhatatosan képviselhesse. Juhász István az 1990-es évek elejétől Kiskunfélegyháza kulturális életének meghatározó alakja. Lelkiismereti kötelességének tartja Petőfi és Móra szellemi és erkölcsi példájának felmutatását, az egyetemes magyar kultúra értékeinek népszerűsítését. Rendszeresen tart irodalmi és történelmi tárgyú előadásokat a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban s vállalja fel megszólalásaival a közösségi emlékezet ébrentartásának feladatát a város kultikus helyszínein. Ő mondott ünnepi beszédet 1997-ben Köllő Miklós Petőfi-szobrának 75 éves jubileumán, 2002-ben a Hattyúház előtt felavatott Kossuth-emlékkőnél. Történelmünk és kultúránk jeles napjain túl a Petőfi-, Móra-, Kölcsey-, Kossuth- és Széchenyi-életműhöz köthető alkalmak adnak méltó lehetőséget szuggesztív, nagy hatású megemlékezéseinek megtartására.

Első könyve 2009-ben jelent meg Nyomok az időben. Magamról másokkal címmel. Ezt követően három fontos kiadvány is napvilágot látott a Tanár úr tollából a Petőfi Sándor Városi Könyvtár gondozásában: a katona Petőfi költészetét bemutató Szolgáltam én Mars uramnál (2009), a halálának 40. évfordulóján Mezősi Károly előtt tisztelgő Még közelebb Petőfihez (2010) és A szerelmes Petőfi (2011) című könyvek, személyes hangú adalékokat szolgáltatva Petőfi-képünk alakulásához.

Juhász István nagy odaadással és elkötelezettséggel végzett munkáját városa és tágabb régiója is elismeri. Petőfi szellemi örökségének ápolásáért Kiskunfélegyháza Önkormányzata 1997-ben Petőfi Emlékérem kitüntetésben, kiemelkedő szakmai munkásságáért, a nemzeti kultúra védelmében, fejlesztésében kifejtett tevékenységéért, a köz- és magánerkölcsök nemesítésében végzett munkájáért a Bács-Kiskun megyei Pilinszky János Alapítvány szakmai kollégiuma 1999-ben Pilinszky János Díjban részesítette. 2001-ben érdemes és eredményes munkássága elismeréseként a Bács-Kiskun Megyéért Díjat vehette át.

Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára kitüntető címet 2008-ban vehette át több évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai tevékenységéért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, Petőfi Sándor és Móra Ferenc szellemi örökségének ápolásáért.

2011 újra az anyagi és erkölcsi elismerés éve. December 1-jén Juhász István tanár úr a művészet, a tudomány, az oktatás és a sport területén kimagasló teljesítményeket nyújtók számára alapított Megyei Príma Díjat vehette át Kecskeméten irodalmi munkássága megbecsülésének jeleként. Nyomtatásban megjelent könyvei a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban kölcsönözhetők és hozzáférhetők az érdeklődők számára.

10 ok, amiért érdemes Kiskunfélegyházára látogatni
1. megismerheti Kiskunfélegyháza különleges szecessziós építészetét

2. egyedülálló börtönmúzeumban kutathatja a betyárok és pandúrok legendáját

3. ízletes alföldi ételeket kóstolhat a város éttermeiben

4. igénybe veheti a fürdő gyógyvizes szolgáltatásait, relaxálhat, gyógyulhat

5. kellemesen töltheti idejét a város cukrászdáiban, kávézóiban

6. a különös hangulatú színpompás piacon vásárolhat mely oly nagy hatást tett művészeinkre

7. kellemes sétát tehet a ligetes főutcán az árnyas platánsor alatt

8. hagyományőrző, kulturális fesztiválokon szórakozhat családjával, barátaival

9. megismerkedhet Petőfi és Móra emlékeivel

10. megtapasztalhatja a félegyháziak vendégszeretetét
Elérhetőség
TOURINFORM IRODA

ELÉRHETŐSÉG SZEZONBAN:
június 2-szeptember 15-ig

6100 Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1. Bejárat a Korona utca felől (volt Borozó)
Tel: +36-76/431-544
E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu
View My Stats